แบบสอบถามประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2018 เวลา 16:14 น.

                                            แบบสอบถามประเมินความเสี่ยง

        เพื่อวางแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

->แบบสอบถามชุดที่ 1

->แบบสอบถามชุดที่ 2 วิจัย

->แบบสอบถามชุดที่ 3 การใช้จ่ายเงินตอบสนองวิสัยทัศน์ฯ

                             -->>ตัวอย่างรายงานการใช้จ่ายเงินในระบบ MIS                           

->แบบสอบถามชุดที่ 4 การจัดหาพัสดุเพื่อการบริหารจัดการฯ

->แบบสอบถามชุดที่ 5 การใช้จ่ายเงินฯ

 

  


แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2018 เวลา 14:23 น.