กฎบัตร พิมพ์

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน

กฏบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4  

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 7

กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 8  


แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2018 เวลา 16:31 น.