รายงานประเมินตนเอง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2554

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2553

แบบประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2550

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2555

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2556

แบบประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557

แบบสรุปผลการประเมิน

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2557

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2558

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2559

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2560

blue-a5รายงานการประเมินตนเอง ประจำปี 2561 

 


 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 23 เมษายน 2019 เวลา 16:07 น.