QA DAY พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 09 ตุลาคม 2013 เวลา 14:31 น.

                                                                    QA DAY

               สำนักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหารร่วมกับหน่วยตรวจสอบภายใน

จัดกิจกรรมวัน QA Day เพื่อสร้างาความเข้าใจในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

และการประเมินผลการควบคุมภายใน โดยเชิญตัวแทนจากคณะ สำนัก สถาบัน 

เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 

อาคารอำนวยการ

           

 

           

 

           

 

           

 

           

 

                                                       **********************

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2013 เวลา 10:40 น.