ติดต่อ : พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 10:13 น.

 

                   หน่วยตรวจสอบภายใน 

       มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อาคารอำนวยการ (อาคาร 48)

.........................................................................................


                 โทรศัพท์ : 074 - 260237 

                 โทรสาร   : 074 - 260230

                         Email     : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

                         Website : http://audit.skru.ac.th

                                  ---------------------------------

                  VoIP ภายในมหาวิทยาลัย

                          1117  หน่วยตรวจสอบภายใน 

                          1118  นางจุฑามณี     มะสิกะ       [จอย]  นักตรวจสอบภายใน

                                   (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน)

                          1119  นางสาววลัยพร ไชยทองคำ [กวาง] นักตรวจสอบภายใน 

                          1120  นางสาวสุธาสินี ขุนเพ็ชร      [มีน]  จนท.บริหารงานทั่วไป   

                                       (ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารทั่วไป)                                           

                                        

                                       

                         


                      


                              

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2019 เวลา 19:52 น.