กรอบความประพฤติ/กรอบคุณธรรม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2013 เวลา 10:47 น.

               

    กรอบความประพฤติ/กรอบคุณธรรม ของหน่วยตรวจสอบภายใน

         

       -> กรอบความประพฤติ ตสน.  

     -> กรอบความประพฤติ ตสน.ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

     -> กรอบคุณธรรม ตสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

       -> กรอบคุณธรรม ตสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

     -> กรอบคุณธรรม ตสน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 02 พฤศจิกายน 2018 เวลา 16:43 น.