คำสั่งแต่งตั้ง คสต. พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2013 เวลา 09:07 น.

 

                      คำสั่งสภามหาวิทยาลัย

                    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

                  ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

         << คำสั้่งที่ 10/2554 >>

         << คำสั้่งที่ 12/2555 >>

         << คำสั่งที่ 30/2556 >>

         << คำสั่งที่  3/2557  >>

         << คำสั่งที่  5/2557  >>

         << คำสั้่งที่ 13/2559 >>

         << คำสั้่งที่ 15/2562 >> 
        

        

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2019 เวลา 11:37 น.