ระเบียบวาระการประชุม พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2014 เวลา 14:34 น.

 

                         ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ


            ปี พ.ศ. 2555             >>              ครั้งที่ 1/2555

                                                             ครั้งที่ 2/2555


            ปี พ.ศ. 2556             >>              ครั้งที่ 1/2556

                                                             ครั้งที่ 2/2556

                                                             ครั้งที่ 3/2556

                                                             ครั้งที่ 4/2556

 

            ปี พ.ศ. 2557             >>              ครั้งที่ 1/2557

                                                             ครั้งที่ 2/2557

                                                             ครั้งที่ 3/2557

                                                             ครั้งที่ 4/2557

 

            ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558                 ครั้งที่ 1 ปีงปม. พ.ศ. 2558

                                                             ครั้งที่ 2 ปีงปม. พ.ศ. 2558

                                                             ครั้งที่ 3 ปีงปม. พ.ศ. 2558

                   

            ปี พ.ศ. 2558            -->>             ครั้งที่ 1/2558 

                                                             ครั้งที่ 2/2558 

                                                             ครั้งที่ 3/2558

                                                             ครั้งที่ 4/2558

                                                                                         ครั้งที่ 5/2558

                                                             ครั้งที่ 6/2558

                                                             ครั้งที่ 7/2558

            ปี พ.ศ. 2559             -->>            ครั้งที่ 1/2559    

                                                             ครั้งที่ 2/2559

                                                             ครั้งที่ 3/2559

                                                             ครั้งที่ 4/2559

                                                             ครั้งที่ 5/2559  

                                                                                         ครั้งที่ 6/2559  

                                                             ครั้งที่ 7/2559

            ปี พ.ศ. 2560             -->>            ครั้งที่ 1/2560

                                                             ครั้งที่ 2/2560

                                                             ครั้งที่ 3/2560

                                                             ครั้งที่ 4/2560

                                                             ครั้งที่ 5/2560

                                                             ครั้งที่ 6/2560

                                                             ครั้งที่ 7/2560

            ปี พ.ศ. 2561             -->>            ครั้งที่ 1/2561

                                                                                         ครั้งที่ 2/2561

                                                                                         ครั้งที่ 3/2561

                                                                                         ครั้งที่ 4/2561

                                                             ครั้งที่ 5/2561

                                                                                         ครั้งที่ 6/2561  

                                                             ครั้งที่ 7/2561

            ปี พ.ศ. 2562             -->>            ครั้งที่ 1/2562

                                                             ครั้งที่ 2/2562

                                                             ครั้งที่ 3/2562

                                                                                                                                      

                             


 

        

                                


 

        

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2019 เวลา 17:59 น.