มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2014 เวลา 10:52 น.

 

                             bar_131

 มาตรการการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

 

                      blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

                      blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

                      blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

                      blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

                                blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

                                blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                                blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

                                blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                                blue-a5ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ic_new1

                        

    


แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2019 เวลา 15:29 น.